Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Licytacje

Nieruchomości

KM 1068/17I

ograniczone prawo rzeczowe: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wartość oszacowana: 105 000,00zł

Cena wywoławcza: 78 750,00zł

Wadium: 10 500,00zł

Licytacja odbędzie się:
2018-04-25 10:00:00
Obwieszczenie

Ruchomości